Visegrad Fund

Administrative bridge

turistická perla

Miestne odkazy

ROHU179 „Verejnosprávny most medzi rumunsko-maďarsko pohraničnými mestami”

 

Partneri projektu: Élesd (Rumunsko), Sólyomkővár (Rumunsko), Margitta (Rumunsko), Sarvaš (Maďarsko), Berettyóújfalu (Maďarsko)

Projektové činnosti podrobne:
Samospráva Mesta Sarvaš v projekte má nasledujúce činnosti:
3 konferencie:
   Na 1. cezhraničnom stretnutí výmeny skúseností boli predstavené hlavné činnosti plánované prostredíctvom Samosprávy mesta Sarvaš. Rokovali sme o rozvoji turizmu pod názvom „Verejnospráva a Turizmus, Čo nás spája”. Okrem iných aj digitálne vzdelávanie seniorov bolo dôležitým prvkom tohoto stretnutia.
   2. Cezhraničné stretnutie výmeny skúseností sa konalo v máji, ktorého cielom bolo interaktívne rokovanie medzi partnermi o možnostiach rozvoja verejnosprávy. Partneri oboznámili prítomných s dosiahnutými projektovými výsledkami.
   Mali možnosť aj na vyskúšanie audio-technického zariadenia v konferenčnej sále 3. konferencia sa uskutoční na budúci rok, v roku 2020.

Hlavné činnosti
   1. „Guidelines on transparency in public administration”, po maďarsky „ príručka k priehľadnosti” Štúdium.
   2. Nákup audio- technického zariadenia do konferenčnej sály
   3. Digitálne vzdelávanie seniorov
   4. Založenie webovej stránke v rumunskom a slovenskom jazyku

V rámci promocionálnej činnosti v súvislosti s projektom sme zakúpili nasledujúce promociálne materiály: 20 ks plagátov, 100 ks nálepiek, 1 roll-up stojan, 1000 ks prospektov (letáky) a 1000 ks fasciklov.

Súčasťou projektu sú mesačné porady organizácie projektového manažmentu, počas projektu sa plánovalo 15 zasadnutí projektového manažmentu. Okrem toho naša samospráva sa zúčastní v období podávania správ na 1, spolu na 5 projektových zasadnutiach. .

Okrem hore spomenutých konferencií sa máme povinne zúčastniť na konferenciách, workshopoch, ktoré organizujú 4 partneri.

The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union

stiahnuť dokument

Interreg Romania-Hungary

KONTAKTY

PRIMÁTORSKÝ ÚRAD – SARVAŠ

5540 Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: +36 66/311-122
Fax: +36 66/311-704
E-mail: hivatal@szarvas.eu

SEKRETARIÁT

Tel: +36 66/311-490
Fax: +36 66/210-063
E-mail: hivatal@szarvas.eu

DOHĽAD NAD VEREJNÝM PRIESTRANSTVOM, MONITOROVACIA SLUŽBA VEREJNÉHO PRIESTORU

5540 Szarvas, Petőfi u. 12.
Tel.: +36 20/539-4929, +36 20/484-6690
E-mail: kozteruletfelugyelo@szarvas.eu

AMBULANTNÁ LEKÁRSKA POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA

Pracovné dni popoludní od 16.00 do 8.00 na druhý deň ráno, cez víkend a pracovné voľno 0 -24

Miesto služby: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502

ÚRADNÉ HODINY


PRIMÁTOR

Každý piatok 8:00 - 12:00

NOTÁR

Každý utorok 8:00 - 12:00
DOHĽAD NAD VEREJNÝM PRIESTRANSTVOM

Prvý pracovný deň každý týždeň
8:00 - 10:00

ÚRAD

Pondelok: 8:00 - 12:00
Utorok: 8:00 - 12:00
Streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Štvtok: nestránkový deň
Piatok: 8:00 - 12:00

KLIENTSKE CENTRUM

Pondelok: 7:00 - 17:00
Utorok: 8:00 - 12:00
Streda: 8:00 - 12:00
Štvtok: 8:00 - 18:00
Piatok: 8:00 - 12:00

Národný úrad pre verejné zdravie

pondelok - štvrtok:
9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Piatok nestránkový deň