Pályázatok nyomtatás nagyítás Elküldöm

Bezár
Cikk küldés
 
 

TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 2018. szeptember 24. | 15:20

 

„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, kerékpáros közlekedés fejlesztése Szarvason és Békésszentandráson” című projekt
A projekt azonosítója: TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013


 
 
Szarvas Város Önkormányzata mint főkedvezményezett a projekt megvalósítására 500 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült. A támogatás mértéke 100%. Konzorciumi partnerek: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata, Békés Megyei Önkormányzat.
 

A tervezett befejezési dátuma 2020. 09.30.

Jelen projekt célja Erzsébet Ligetben található fahídtól a Szarvasi Arborétum érintésével, a Mezőtúrt és Szarvast összekötő 4631. sz. közúton található Békésszentandrási kompátkelő irányába kerékpárút kerül kiépítése, amellyel hozzájárulunk a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések megvalósításához.

Jelen terv a Hármas-Körös árvédelmi töltésének 44+034 tkménél csatlakozik a KÖVIMET Kft. UT324-1/2014. munkaszámú tervéhez. A digitális feldolgozást jogosultsággal rendelkező földmérő bevonásával készült. A tervezést megelőzően talajmechanikai szakvélemény készült. A kiépítésre kerülő kerékpárút szakasz esetében szükséges volt az egyes szakaszok területi és kiépítettségi tulajdonságai szerint szakaszra osztani a tervezési területet, amely az alábbiak szerint értelmezendő: Első főszakasz Fahíd és Arborétum közötti kerékpárút, szélessége 2 méter. A nyomvonal négy, jól elkülöníthető részre bontható, Erzsébet liget és közpark területe, Arborétum utca, az arborétumhoz (mezőtúri komphoz) vezető 4631 sz. közút zöldsávja, valamint a tervezett kerékpárút és a 44. sz. főúton kialakított kerékpárút átvezető csatlakozása. A kerékpárút a meglévő fahídról lejövő térkő burkolatú útból ágazik ki a Halászcsárda felé, és a meglévő, szórt sétaút nyomvonalán halad az étteremig, majd keresztezve a 44. sz. főutat az alagúton áthaladva, a holtággal párhuzamosan vezetve folytatódik a közpark területén. Egy nagyobb ívet követően a szomszédos telek határvonalával párhuzamosan vezetve éri el az Arborétum utcát. A kerékpárút folytatása nem önálló útként épül, hanem a meglévő burkolat szélesítésével, kijelölt kerékpársávként 339,36 méter hosszan. A folytatást kerékpár- és gyalogút köti össze, folytatólagossá téve azt az Arborétumhoz vezető 4631. sz. közút baloldali zöldsávjában épülő, önálló kerékpárútként, amely szakasz nyomvonalában is két szakaszra bontható. Az első szakasz a közút mellett, annak szélétől 2,00 m-re, a másik szakasz a beépítés mellett, az elektromos légvezetékkel párhuzamosan halad az arborétumi parkoló széléig. Második főszakasz Békésszentandrási közigazgatási területen üzemelő Mezőtúri kompkikötő irányába és Szarvas Arborétum parkoló közötti rész. A szakasz csatlakozik a Szarvas belterület felé haladó nyomvonalhoz (I. szakasz). A tervezett létesítmények a 4631. jelű Mezőtúr-Szarvas összekötő út mentén épülnek meg. A burkolt padka végétől az Arborétum parkolójáig önálló vonalvezetésű kétirányú kerékpárút valósulna meg, melynek használati szélessége 2,0m mindkét oldalon optikai vezető burkolati jel felfestésével, az épített szélesség 2,24m. Az Arborétum bejárata melletti parkoló burkolatán kerékpáros nyom kerül kijelölésre. Az Arborétum parkolójában, egy kerékpáros pihenőhely kerül kialakításra asztallal, padokkal, kézi szemetesekkel és kerékpártámaszokkal. Harmadik főszakasz Körös- völgyi kerékpárút felújítása Békésszentandrási közigazgatási külterületén mintegy 6000 m2 Negyedik főszakasz Körös- völgyi kerékpárút felújítása Szarvas közigazgatási belterületén mintegy 950 m.

Az árvédelmi töltés Natura 2000-es terület, ezért a tervhez kapcsolódóan készült Natura 2000-es hatásbecslés is. Mindezen kivitelezési tevékenységhez kapcsolódóan a projekt teljes futamideje alatt (16 hónap) projektmenedzsment szervezet látja el a tevékenységeket. A projektmenedzsment szervezet feladata a projekt napi szintű irányítása, a közreműködő/támogató szervezettel való kapcsolattartás, kifizetési kérelmek és projekt előrehaladási jelentések benyújtása, a helyszíni ellenőrzéseken való aktív részvétel, a teljes projektdokumentáció adminisztratív elkészítése. A projekthez kapcsolódó tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása folyamatos, megvalósul: Kommunikációs terv elkészítése, a kedvezményezett honlapján belül új oldal, a konzorciumi partnereknél új aloldal létrehozása, sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról, sajtómegjelenések összegyűjtése, tájékoztató táblák elkészítése és kihelyezése, kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése. A projekthez kapcsolódóan közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges – tekintettel a közbeszerzési értékhatárokra, a közbeszerzési törvényre. Ennek megfelelően közbeszerzési szakértő igénybevétele is megtörténik. A projekt előkészítésekor megvalósíthatósági tanulmány készül. A közlekedésbiztonság javítása és a közlekedési kultúra színvonalának az emelése érdekében szemléletformáló rendezvények és társadalmi felelősségvállalást erősítő akciók, közlekedésbiztonságot segítő programok kerülnek lebonyolításra. A projekt megvalósítása kapcsán jelenleg kockázati tényező nem ismert.

 


elérhetőségek

SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5540 Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: +36 66/311-122
Fax: +36 66/311-704
E-mail: hivatal@szarvas.eu

TITKÁRSÁG

Tel: +36 66/311-490
Fax: +36 66/210-063
E-mail: hivatal@szarvas.eu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

5540 Szarvas, Petőfi u. 12.
Tel.: +36 20/484-6690
E-mail: forizspeter@szarvas.eu

Sürgősségi orvosi ügyelet

Munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502

Ügyeletes gyógyszertár

Név: Szirony Patika
Telefon: 66-313-543indulás elĹ‘tt Ă©rdeklĹ‘djön telefonon!
Nyitvatartas: 2021. október 09. 13:00 órától 2021. október 16. 13:00 óráig
Cím: Szarvas, Szabadság u. 23.

Ügyintézés


POLGÁRMESTER

Minden pénteken 8:00 - 12:00

ALPOLGÁRMESTER

Minden kedden 9:00 - 11:00

JEGYZÕ

Minden kedden 8:00 - 12:00
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Minden hét első munkanapján
8:00 - 10:00

HIVATAL

Hétfõ: 8:00 - 12:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00 - 12:00

KORMÁNYABLAK

Hétfõ: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00

Bannerek