Pályázati hirdetmények

Pályázati hirdetmény Szarvas Város Önkormányzatának beruházásában az Erzsébet-ligetben épülő turisztikai célú konferenciaközpont, úgynevezett „pavilon” épületének és az azt kiszolgáló létesítmények bérbeadása

PÁLYÁZATIFELHÍVÁS


Önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására


Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:

Szarvas Város Önkormányzata

5540 Szarvas, Szabadság út 36.

Pályázat célja: Szarvas Város Önkormányzatának beruházásában az Erzsébet-ligetben épülő turisztikai célú konferenciaközpont, úgynevezett „pavilon” épületének és az azt kiszolgáló létesítmények bérbeadása

részletek

Pályázati hirdetmény INKUBÁTORHÁZBAN lévő 7-es számú helyiség bérletére

A nyilvános pályázaton részt vehet bármely természetes, vagy jogi személy, illetve vállalkozó, aki a pályázati kiírásban közölt feltételeknek eleget tesz.

1, A bérbe adandó helyiség alapadatai:

- helye: Szarvas, Orosházi u. 8. (INKUBÁTORHÁZ)
- alapterülete: földszint 204,47 m2

2, A bérleményt kereskedelmi, irodai, szolgáltatás, raktározás és ipari (termelő tevékenység) célra lehet hasznosítani. Előnyben részesülnek induló vállalkozások, melyek új munkahelyeket teremtenek.

részletek

Pályázati hirdetmény hulladékgyűjtő gépjármű értékesítésére JTX 098

Szarvas Város Önkormányzata (5540-Szarvas, Szabadság út 36.) pályázatot hirdet a tulajdonát képező JTX 098 rendszámú hulladékgyűjtő gépjármű értékesítésére.

részletek

Pályázati hirdetmény hulladékgyűjtő gépjármű értékesítésére ISK 795

Szarvas Város Önkormányzata (5540-Szarvas, Szabadság út 36.) pályázatot hirdet a tulajdonát képező ISK 795 rendszámú hulladékgyűjtő gépjármű értékesítésére.

részletek

Pályázati hirdetmény 38 db haszonanyag gyűjtő konténer értékesítésére

Szarvas Város Önkormányzata (5540-Szarvas, Szabadság út 36.) pályázatot hirdet a tulajdonát képező összesen 38 db haszonanyag gyűjtő konténer értékesítésére. (a konténerek külön-külön is megvásárolhatók, így pályázata benyújtása előtt érdeklődjön az adott konténer meglétéről)

részletek

Pályázati felhívás szarvasi belterületi 5450., 5451., és az 5493, hrsz-ú építési telkek külön-külön történő értékesítésére

Szarvas Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő szarvasi belterületi 5450., 5451., és az 5493,  hrsz-ú  építési telkek külön-külön történő értékesítésére

Pályázatkiíró szerv neve, székhelye

Szarvas Város Önkormányzata, 5540-Szarvas, Szabadság út 36. Tel.:
06/66/311-122/120

Pályázat célja:

Fiatalok otthonteremtésének elősegítése építési telkek értékesítésével.

A pályázók alanyi köre:

A pályázóknak házastársaknak, vagy regisztrált élettársaknak kell lenniük, a pályázók egyik tagja legalább 40 év alatti legyen, továbbá nem rendelkezhetnek lakóingatlan és építési telek tulajdonnal.

részletek

Szarvas Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő szarvasi belterületi 5327/9 és 5327/10 hrsz-ú ingatlanok egyben történő értékesítésére

Pályázatkiíró szerv neve, székhelye:

Szarvas Város Önkormányzata,
5540-Szarvas, Szabadság út. 36.
Tel.: 06/66/311-122/120

Pályázat célja:

A szarvasi belterületi 5327/9 és 5327/10 hrsz-ú ingatlanok egyben történő értékesítése.

A pályázók alanyi köre:

Magánszemélyek, vállalkozók, cégbejegyzéssel rendelkező gazdasági társaságok, illetve cégbejegyzéssel rendelkező gazdasági társaságnak nem minősülő jogi személyek.

részletek

Pályázati felhívás szarvasi belterületi 2134/A/1 hrsz-ú Szarvas, Mátyás király utca 10. alatti ingatlan értékesítésére

Pályázatkiíró szerv neve, székhelye:

Szarvas Város Önkormányzata,
5540-Szarvas, Szabadság út. 36.
Tel.: 06/66/311-122/120

Pályázat célja:

A szarvasi belterületi 2134/A/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése.

A pályázók alanyi köre:

Természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezetek pályázhatnak.

részletek

Pályázati hirdetmény Orosházi u. 8. sz. alatti INKUBATORHÁZBAN lévő 11. számú helység bérletére

Szarvas Város Önkormányzata nyilvános pályázatot
hirdet a tulajdonában lévő Szarvas, Orosházi u. 8. sz. alatti INKUBÁTORHÁZBAN lévő 11 számú, összesen 223,25 m2 alapterületű helyiség bérletére

részletek

Pályázati hirdetmény szarvasi belterületi 3589/10 hrsz-ú társasházi ipari ingatlan értékesítésére

Pályázatkiíró szerv neve, székhelye:

Szarvas Város Önkormányzata,
5540-Szarvas, Szabadság út. 36.
Tel.: 06/66/311-122/120

Pályázat célja:

A szarvasi belterületi 3589/10/A/1-A/14 hrsz-ú társasházi ipari ingatlanok elsősorban egyben történő értékesítése, esetlegesen az ingatlanok külön-külön albetétenként is megvásárolhatók.

A pályázók alanyi köre:

Magánszemélyek, vállalkozók, cégbejegyzéssel rendelkező gazdasági társaságok, illetve cégbejegyzéssel rendelkező gazdasági társaságnak nem minősülő jogi személyek.

részletek

Pályázati hirdetmény szarvasi külterületi 0218 hrsz-ú ingatlan értékesítésére

Pályázatkiíró szerv neve, székhelye

Szarvas Város Önkormányzata,
5540-Szarvas, Szabadság út. 36.
Tel.: 06/66/311-122/120

Pályázat célja:

A szarvasi külterületi 0218 hrsz-ú ingatlan értékesítése.

A pályázók alanyi köre:

Az ingatlan tulajdonjogát a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben meghatározott módon, és mértékben a törvényben meghatározott természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szerezheti meg, az ott meghatározott szabályok szerint.
Továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezetek pályázhatnak.

részletek

Pályázati hirdetmény INKUBÁTORHÁZBAN lévő 2-es számú helyiség bérletére

Szarvas Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő Szarvas, Orosházi u. 8. sz. alatti INKUBÁTORHÁZBAN lévő 2-es számú, összesen 279,09 m2 alapterületű helyiség bérletére.

részletek

elérhetőségek

SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5540 Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: +36 66/311-122
Fax: +36 66/311-704
E-mail: hivatal@szarvas.eu

TITKÁRSÁG

Tel: +36 66/311-490
Fax: +36 66/210-063
E-mail: hivatal@szarvas.eu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

5540 Szarvas, Petőfi u. 12.
Tel.: +36 20/484-6690
E-mail: forizspeter@szarvas.eu

Sürgősségi orvosi ügyelet

Munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502

Ügyeletes gyógyszertár

Név: Szirony Patika
Telefon: 66-313-543indulás elĹ‘tt Ă©rdeklĹ‘djön telefonon!
Nyitvatartas: 2021. október 09. 13:00 órától 2021. október 16. 13:00 óráig
Cím: Szarvas, Szabadság u. 23.

Ügyintézés


POLGÁRMESTER

Minden pénteken 8:00 - 12:00

ALPOLGÁRMESTER

Minden kedden 9:00 - 11:00

JEGYZÕ

Minden kedden 8:00 - 12:00
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Minden hét első munkanapján
8:00 - 10:00

HIVATAL

Hétfõ: 8:00 - 12:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00 - 12:00

KORMÁNYABLAK

Hétfõ: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00

Bannerek