Pályázati hirdetmények nyomtatás nagyítás Elküldöm

Bezár
Cikk küldés
 
 

Pályázati hirdetmény Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére 2022. április 29. | 10:47

 

Szarvas Város Önkormányzata a Munka törvénykönyvéről szóló 2021. évi I. törvény és a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. X. 30.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető)munkakör betöltésére.

 

A Mt. szerinti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű Mt. szerinti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022. augusztus 1-től 2027. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az igazgató gyakorolja a munkavállalók felett a munkáltatói jogokat, tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény feladatainak ellátását, tevékenységével biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését, felelős az intézmény szakmai tevékenyégének színvonalas ellátásáért.

Illetmény és juttatások:

A munkabér és a vezetői megbízás díjazásának mértéke a Mt. szerinti megállapodás alapján.

Pályázati feltételek:

- mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség, jogász vagy közgazdász szakképzettség

- KER szerinti „B” szintet elérő idegennyelv-ismeret

- végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett, valamint a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal is rendelkezik

- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzése

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása a megbízást követően

- magyar állampolgárság

- büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program

- részletes szakmai önéletrajz

- végzettséget igazoló okiratok másolata

- KER szerinti „B” szintű idegennyelv-ismeret igazolása (államilag elismert középfokú nyelvvizsga másolata)

- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 120 órás képzés elvégzését igazoló okirat, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy megválasztása esetén a képzést két éven belül elvégzi

- az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább három éves szakmai és vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata (pl. kinevezési okirat vagy megbízási szerződés másolata)

- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a foglalkozástól eltiltás hiányára is kiterjedően

- a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

- nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról

- nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy zárt ülésen kéri azt

- nyilatkozat összeférhetetlenségről (Mt. 211. §)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően, 2022. augusztus 1. napjától betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Boross Árpád Bence intézményfelügyeleti igazgató nyújt a 66/311-122 – 112 m. telefonszámon vagy e-mailben (borossbence@szarvas.eu).

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak Szarvas Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5540 Szarvas, Szabadság út 36.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot (2998/10/2022), valamint a munkakör megnevezését (igazgató).

- Személyesen: Babák Mihály polgármester, Békés megye, 5540 Szarvas, Szabadság út 36.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokról és a magasabb vezetői megbízásról a jogszabályokban foglaltak szerint Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:

2022. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szarvas.hu honlapon szerezhet.

Szarvas, 2022. április 28.

Dr. Melis János

címzetes főjegyző

 


elérhetőségek

SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5540 Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: +36 66/311-122
Fax: +36 66/311-704
E-mail: hivatal@szarvas.eu

TITKÁRSÁG

Tel: +36 66/311-490
Fax: +36 66/210-063
E-mail: hivatal@szarvas.eu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

5540 Szarvas, Petőfi u. 12.
Tel.: +36 20/484-6690
E-mail: forizspeter@szarvas.eu

Sürgősségi orvosi ügyelet

Munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502

Ügyeletes gyógyszertár

Név: Szirony Patika
Telefon: 66-313-543indulás elĹ‘tt Ă©rdeklĹ‘djön telefonon!
Nyitvatartas: 2021. október 09. 13:00 órától 2021. október 16. 13:00 óráig
Cím: Szarvas, Szabadság u. 23.

Ügyintézés


POLGÁRMESTER

Minden pénteken 8:00 - 12:00

ALPOLGÁRMESTER

Minden kedden 9:00 - 11:00

JEGYZÕ

Minden kedden 8:00 - 12:00
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Minden hét első munkanapján
8:00 - 10:00

HIVATAL

Hétfõ: 8:00 - 12:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00 - 12:00

KORMÁNYABLAK

Hétfõ: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00

Bannerek