Kiemelt hírek nyomtatás nagyítás Elküldöm

Bezár
Cikk küldés
 
 

Meghívó lakossági fórumra 2020. szeptember 15. | 13:23

 

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 50/2019. (I.24.) képviselő-testületi határozatával döntött Szarvas város településrendezési eszközeinek módosításáról. A képviselő-testületi döntés értelmében Szarvas város településrendezési eszközei az alábbiak szerint módosulnának:

 

1. Az Üdülő sétány holtág felőli területe Szarvas Város Településszerkezeti Tervén "Hétvégi házas üdülőterület" területfelhasználási egységbe tartozik, a Helyi Építési Szabályzatban és a mellékletét képező Szabályozási Tervben "Hétvégi házas terület (Üh)" építési övezetbe lett besorolva. A tervezett cél az, hogy az Üdülő sétány holtág felőli területének a Vasút utcától a Keszeg utcáig tartó - jelenleg hétvégi házas területfelhasználású és hétvégi házas övezeti besorolású - területét az észak felé eső területrészen meg kell hagyni ebben a területfelhasználásban és övezeti besorolásban, de a terület beépíthetősége 20%-ról 30%-ra növekedjen, a legkisebb zöldterület aránya pedig 65%-ról 55%-ra csökkenjen.

Az Üdülő sétány melletti üdülősor déli részén, a Nád utcától (713 hrsz.-tól) délre, a Vasút utcáig a területfelhasználás üdülőházas felhasználás lesz, a szabályozás ennek megfelelően "Üü" építési övezetre módosul. Ezen a területen a legnagyobb beépíthetőség 30%, legkisebb zöldterület pedig 55% lesz.

2. A Nagyfoki-holtág területe Szarvas Város Településszerkezeti Tervén "Üdülőházas üdülőterület" területfelhasználási egységbe tartozik, a Helyi Építési Szabályzatban és a mellékletét képező Szabályozási Tervben "Hétvégi házas terület (Üh)" építési övezetbe lett besorolva. A tervezett cél az, hogy Nagyfoki-holtág partvonalának építési szabályozása kerüljön szinkronba a Településszerkezeti Tervvel, emellett a beépíthetőség felső határát 10%-ról 20%-ra kell növelni, a legkisebb zöldterület arányát 75%-ról 65%-ra csökken. Fontos cél a fentiek mellett az, hogy a részleges közműellátottság biztosítása ne legyen feltétele a területen az építési engedélyek kiadásának, hanem legyen elegendő a közműpótló műtárgyak kiépítése az OTÉK előírásai szerint.

A partnerségi egyeztetés keretében a fenti tervezett módosítása kapcsán lakossági fórumot tartunk.

A lakossági fórum helyszíne: Lengyel-palota (5540 Szarvas, Szabadság út 36.)

A lakossági fórum időpontja: 2020. szeptember 30. napja (szerda) 16:00 óra

A lakossági fórumon a településrendezési eszközök módosítása kapcsán a lakosság, a civil és gazdálkodó szervezetek, valamint az egyházak észrevételeket tehetnek.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk.

Tisztelettel:

Babák Mihály
polgármester

 

Kapcsolódó dokumentumokelérhetőségek

SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5540 Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: +36 66/311-122
Fax: +36 66/311-704
E-mail: hivatal@szarvas.eu

TITKÁRSÁG

Tel: +36 66/311-490
Fax: +36 66/210-063
E-mail: hivatal@szarvas.eu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

5540 Szarvas, Petőfi u. 12.
Tel.: +36 20/539-4929, +36 20/484-6690
E-mail: kozteruletfelugyelo@szarvas.eu

Sürgősségi orvosi ügyelet

Munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502

Ügyeletes gyógyszertár

Név: Pingvin 4 Patika
Telefon: 66-311-616
Nyitvatartas: 2019. szeptember 07. 13:00 órától 2019. szeptember 14. 13:00 óráig
Cím: Cím: Szarvas, Kossuth L. u. 21/a.

Ügyintézés


POLGÁRMESTER

Minden pénteken 8:00 - 12:00

ALPOLGÁRMESTER

Minden kedden 9:00 - 11:00

JEGYZÕ

Minden kedden 8:00 - 12:00
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Minden hét első munkanapján
8:00 - 10:00

HIVATAL

Hétfõ: 8:00 - 12:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00 - 12:00

KORMÁNYABLAK

Hétfõ: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00

Bannerek