Kiemelt hírek nyomtatás nagyítás Elküldöm

Bezár
Cikk küldés
 
 

Tájékoztató a koronavírus miatt bevezetett intézkedések változásáról 2020. május 06. | 08:22

 

a védelmi intézkedésekről szóló
168/2020. (IV.30.) Korm. rendelet alapján
2020. május 4. napjától

 

I.
Közoktatási intézmények és bölcsődei ellátás

1. Bölcsőde: 5 fős csoportokban ügyelet biztosítása

2. Óvodák: 5 fős csoportokban ügyelet biztosítása

3. Általános iskolák: távoktatás, az iskola nem látogatható, ügyelet tartása 5 fős

csoportokban kötelező a fenntartói utasítás szerint

4. Gimnázium: távoktatás, az iskola nem látogatható

5. Szakképző iskola: távoktatás, az intézmény nem látogatható

II.
Egészségügyi ellátás

1. Háziorvosok (beleértve a házi gyermekorvosokat, a házi fogorvosokat és a védőnői szolgálatot is): rendelés 2020. május 4-től van, telefonon előre egyeztetett időpontban, másfél méteres távolságot tartani kell, belépéskor kötelező hőmérséklet-mérés

2. Szakorvosi ellátás: rendelés 2020. május 4-től van, telefonon előre egyeztetett időpontban, másfél méteres távolság tartásával, belépéskor hőmérséklet méréssel. (Egyes magas kockázatú szakkezelés előtt CoVid 19 PCR teszt kötelező lehet, erről a szakorvos tájékoztat)

3. Kórházak: változatlanul fennáll a látogatási tilalom

4. Gyógyszertár: korlátlan nyitva tartás, 65. életév felettiek (időskorúak) időkorlátjával (csak 9-12 óra között látogathatják)

III.
Üzletek nyitvatartása

1. Élelmiszerboltok, drogériák: korlátlan nyitva tartás az időskorúak időkorlátjával (csak 9-12 óra között látogathatják)

2. Egyéb üzletek: korlátlan nyitva tartás az időskorúak időkorlátja nélkül

3. Piac: változatlanul üzemel azzal, hogy nyitástól 9,00 óráig a 65. életévüket be nem töltött személyek, 9,00 órától a piac zárásáig a 65. életévüket betöltött személyek vásárolhatnak a piacon. Orr és száj eltakarására alkalmas eszköz (maszk, sál, kendő) és védőkesztyű használata minden, a piac területén tartózkodó személy számára kötelező!

IV.
Vendéglátó üzletek és szolgáltatások és rendezvények

Az éttermek, cukrászdák, kávézók és italboltok csak teraszon vagy kerthelyiségben szolgálhatnak ki, asztaltársaságok között másfél méteres távolságot kell tartani, az üzlethelyiségben csak a megrendelt étel átvételének és kifizetésének időtartamára lehet tartózkodni, zárt helyben éttermi kiszolgálás és étkezés nem engedélyezett.

A szolgáltatásokat nyújtó üzletek (fodrász, műkörmös, kozmetikus stb.) korlátozás nélkül, szabadon látogathatók. A védekezés szabályainak meghatározása az üzlettulajdonos feladata.

Nagy számú vendég részvételével szervezett rendezvények (ballagással összefüggő családi rendezvények, bankettek, lakodalmak stb.) megtartása az egészségügyi veszélyhelyzet feloldásáig nem engedélyezett!

V.
Szálláshely szolgáltatás

A korábbi szabályozás nem változott, de figyelemmel kell lenni a vendégek foglalásánál arra, hogy Budapest és Pest megye területére változatlanul hatályos a kijárási korlátozás. Budapesti vagy Pest megyei településen lakcímmel rendelkező személyek csak munkavégzés céljából tartózkodhatnak Szarvas Város közigazgatási területén, a munkavégzés tényét igazolni kell. Szakmai kérdésekben a szálláshely-szolgáltatók a szarvasi TDM-el konzultáljanak.

VI.
Fürdők

Kizárólag a strandok és a szabadtéri fürdők tarthatnak nyitva.

A szarvasi Szabadstrand 2020. június 1. napjától saját felelősségre látogatható, fokozott fertőtlenítést biztosít a működtető.

A Szent Klára Gyógyfürdő gyógyászati részlege csak terápia felvétele céljából beutalóval, időpont-egyeztetéssel látogatható. Az uszoda és a gyógymedencék nem látogathatók, még sportolás céljára sem vehetők igénybe.

VII.
Sportolás és horgászat

Az egyéni sporttevékenység szabadon gyakorolható (másfél méteres távolság tartásával).

Profi és amatőr sportegyesületek edzései megtarthatók, sportesemények kizárólag nézők nélkül. A feltételek meghatározása és betartása a sportegyesületi vezetők kötelezettsége.

A szarvasi sportcsarnokok kizárólag edzés céljára vehetők igénybe, öltöző és zuhanyozó használatát nem biztosítjuk. A Fő téri iskola tornaterme a gondnoksággal történt egyeztetés alapján, öltöző és zuhanyozó használata nélkül biztosított.

A szarvasi sportpálya szabadon használható egyéni sporttevékenység és csoportos edzés céljára is, öltöző és zuhanyozó használatát nem biztosítjuk.

A vízisport-telepen és a Körös-holtágon az úszás, a kajakkal vagy kenuval végzett sporttevékenység (egyesületi edzés és egyéni sporttevékenység egyaránt) megengedett. A rendeleti előírások biztosításáért és betartásáért az egyesületi vezetők és az edzők felelősek.

Horgászati tevékenység gyakorlásáról, a gyakorlás során betartandó szabályokról a horgászati jog jogosultja és a vízfelület kezeléséért felelős szerv dönt.

Az önkormányzati tulajdonú és lezárt partszakaszokon a horgászat közérdekből tilos.

Szarvas Város közigazgatási területén szabadidős sporttevékenység céljára használható közterületek: valamennyi park és le nem zárt tér, az Erzsébet-liget, a sétányok, a Kacsató környéke, a Szent István park, a sportpálya, a Történelmi Magyarország Középpontja Nemzeti Emlékhely, a gátak beleértve a Történelmi Emlékút útvonalát is, valamint a kerékpárutak.

VIII.
Kulturális intézmények

A múzeum, a könyvtár nem látogatható, a Szárazmalom mint szabadtéri múzeum látogatható.

A mozi nem látogatható, a színház és a víziszínház jelenleg nem látogatható, várható kezdés: 2020. augusztus 15. után. A Cervinus Teátrum helyiségei más célra sem nyithatók meg.

A Szlovák Tájház nem látogatható.

Az Arborétum, a Mini Magyarország látogatható, másfél méteres távolság betartása kötelező.

Körös-Maros Nemzeti Park: jelenleg nem látogatható, nyitásáról központilag döntenek.

IX.
Polgármesteri Hivatal

Ügyfélfogadás: a személyes ügyintézés nem lehetséges, ügyintézés kizárólag írásban, telefonon vagy elektronikus úton.

Házasságkötések: a Lengyel-palota dísztermében maximum tíz fő részvételével, az anyakönyvvezetőt nem számolva.

X.
Hitéleti tevékenység és a temetések

Az egyházi események megtartásáról, az ott követendő szabályokról az egyházak irányító szervei és a gyülekezetek lelkészei rendelkeznek.

Temetés létszám korlátozás nélkül tartható, a másfél méteres védőtávolság betartása kötelező.

XI.
Családsegítés és gyermekvédelem

A családsegítő és gyermekjóléti intézményben a központ és a szolgálat is időkorlátozás nélkül működik, az intézmény területén az intézményvezető szabályokat hozhat a védelem érdekében.

Csodaszarvas Tanoda: online távoktatással működik.

Biztos Kezdet Gyermekház: online tanácsadással működik.

XII.
Közterületek

A parkok és terek látogathatók, másfél méteres védőtávolság betartása kötelező.

A játszóterek és a szabadtéri sporteszközök használata nem engedélyezett!

XIII.
Szociális szolgáltatások

1. Szakosított szociális intézmények: látogatási tilalom, felvételi zárlat van érvényben.

2. Idősek napközi otthonai: zárva tartanak, látogatási tilalom áll fenn, az ellátás az igénylő otthonában történik.

3. Házi szociális gondozás: változatlanul működik.

4. Tanyagondnoki szolgálat: változatlanul működik.

5. Eseti ellátás: az önkormányzathoz bejelentett ellátási igény alapján történik.

XIV.
Szociális étkeztetés

A Szarvasi Gyermekélelmezési Nkft. épületében változatlanul szünetel az éttermi étkeztetés, mindenféle étel kiszállítása kizárólag egyszer használatos dobozokban engedélyezett.

XV.
Ifjúsági Tábor és önkormányzati üdülők

Az Ifjúsági Tábor szálláshelyei kiadhatók, étkeztetés csak a nyitott kerthelyiségben engedélyezett.

A három önkormányzati üdülőépület szálláshelyei kiadhatók.

XVI.
Hatósági házi karantén

Végrehajtása a népegészségügyi hatóság határozata szerint történik. A karantén letöltésére kijelölt ingatlan nem hagyható el, a karantén betartását a Rendőrség ellenőrzi. A karanténba helyezett személyek ellátásáról térítés ellenében, az igénylő bejelentése alapján az Önkormányzat gondoskodik.

Külföldről hazaérkezők a karanténba helyezésről az illetékes külképviseleti szervnél kapnak megfelelő tájékoztatást.

XVII.
Magántulajdonú nyaralók, zártkertek használata

A magántulajdonú nyaralók, üdülők, kamrák, gyümölcstárolók és zártkertek tulajdonosaik által szabadon használhatók. Budapesti és Pest megyei lakos tulajdonosok tekintetében fennáll a kijárási korlátozás.

Szarvas, 2020. május 5.

 

Kapcsolódó dokumentumokelérhetőségek

SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5540 Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: +36 66/311-122
Fax: +36 66/311-704
E-mail: hivatal@szarvas.eu

TITKÁRSÁG

Tel: +36 66/311-490
Fax: +36 66/210-063
E-mail: hivatal@szarvas.eu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

5540 Szarvas, Petőfi u. 12.
Tel.: +36 20/539-4929, +36 20/484-6690
E-mail: kozteruletfelugyelo@szarvas.eu

Sürgősségi orvosi ügyelet

Munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502

Ügyeletes gyógyszertár

Név: Pingvin 4 Patika
Telefon: 66-311-616
Nyitvatartas: 2019. szeptember 07. 13:00 órától 2019. szeptember 14. 13:00 óráig
Cím: Cím: Szarvas, Kossuth L. u. 21/a.

Ügyintézés


POLGÁRMESTER

Minden pénteken 8:00 - 12:00

ALPOLGÁRMESTER

Minden kedden 9:00 - 11:00

JEGYZÕ

Minden kedden 8:00 - 12:00
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Minden hét első munkanapján
8:00 - 10:00

HIVATAL

Hétfõ: 8:00 - 12:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00 - 12:00

KORMÁNYABLAK

Hétfõ: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00

Bannerek