Helyi hírek

Pulyk??t a piknikkos??rba

Itt a ny??r, ilyenkor m??g a megr??gz??tt otthon??l?‘k is a szabadba k?­v??nkoznak. Kir??ndul??s helyett vagy mellett ??lvezhetj??k a szabadt??ri ??tkez??s ??r??meit. Ter?­ts??nk pl??det, pakoljunk h??t?‘t??sk??kba ??s ha az id?‘j??r??s engedi, ir??ny a r??t! Dosso Gabi, a Gallicoop h??ziasszonya szerint: egy j?? piknikez??s n??mi el?‘rel??t??st ig??nyel. Ugyan kinek van kedve a b??k??s szeml??l?‘d??s helyett azon bosszankodni, [?]

részletek

Egy plusz egy: egy j??rd??t ??s egy utcaszakaszt avatott az ??nkorm??nyzat

K??t nemzeti sz?­n?? szalagot v??gtak ??t a k??pvisel?‘k j??nius 20-??n, a soros test??leti ??l??s el?‘tti bej??r??son. A tal??lkoz??si pontot a V?­zi Sz?­nh??z parkol??j??n??l jel??lt??k ki, amely egy??ttal a nemr??giben meg??p??lt j??rdaszakasz v??gpontj??t jelentette. Bab??k Mih??ly polg??rmester t??j??koztatott, a k??pvisel?‘-test??let d??nt??se ??rtelm??ben s kor??bbi nyomvonalat a Szabads??g utca ??s a V?­zi Sz?­nh??z k??z??tt 2 m sz??less??g??re [?]

részletek

A mes??kt?‘l szebb az ??let!

A c?­m St. Martin leg??jabb lemez??n, a Val??ra v??lt ??lmok c?­m??n hallhat?? dal c?­me. Szarvason, szombaton este St. Martin koncert volt fiatal artistam??v??szek k??zrem??k??d??s??vel. Fantasztikus hangulat?? koncert r??szesei lehett??nk. A zen??sz, zeneszerz?‘ a dalok k??zben besz??lt a k??z??ns??ghez. J?? volt l??tni, hogy mennyire al??zatosan kezeli a koncertet, a k??z??ns??get, mennyire szenved??lyesen j??tszik hangszerein. Mennyire tiszteli [?]

részletek

Megeml??keztek Terszty??nszky ?–d??nre, arra, aki el?‘sz??r vett el??gt??telt Trianon??rt

Van egy halv??ny, megkopott felirat??, a legt??bb szarvasinak nem sokat mond?? eml??kt??bla a v??ros f?‘utc??j??n, a Szirony Gy??gyszert??r fal??n. Ezen Terszty??nszky ?–d??n (Cs??kv??r, 1890. m??rcius 6. – Budapest, 1929. j??nius 21.) k??tszeres olimpiai arany??rmes kardv?­v?? neve szerepel, de ez a n??v is csak nagyon keveseknek mond valamit. Hal??l??nak 90. ??vfordul??j??n Gomb??r Zsolt seg?­ts??g??vel megeml??kez??st szervezett [?]

részletek

Aj??nd??kel?‘ad??s

P??nteken este a B??k??scsabai J??kai Sz?­nh??z aj??nd??kel?‘ad??s??t l??thatt??k a n??z?‘k a V?­zi Sz?­nh??z sz?­npad??n. A sz?­nh??z az elm??lt ??vadban n??gy „desszert” el?‘ad??st vitt sz?­npadra. A desszert el?‘ad??sok kissz?­npadi bemutat??k voltak, amelyek l??nyege az intimit??s, vagyis az, hogy a kis l??tsz??m?? n??z?‘k??z??ns??g ??s a sz?­n??szek k??z??tt jobban kialakuljon az a m??gnes er?‘t??r, ami a sz?­n??szek ??s [?]

részletek

Elballagtak a F?‘ t??ri v??gz?‘s di??kjai

?šjabb tan??vnek intett??nk b??cs??t 2019.j??nius 15-??n, szombaton. Az utols?? h??t hangol??d??s az elv??l??sra. A 8.a oszt??ly tanul??i cs??t??rt??k??n verses-zen??s ??ssze??ll?­t??ssal, vir??ggal ??s aj??nd??kkal k??sz??nt??k meg tan??raik munk??j??t, az oszt??ly sz??l?‘i k??z??ss??ge pedig ig??nyesen, ?­zl??sesen ter?­tett asztal mellett l??tta vend??g??l a nevel?‘ket. Azut??n a hetedikesek szervez??s??ben vid??m hangulat?? vet??lked?‘ kezd?‘d??tt, nevet??st?‘l ??s szurkol??st??l volt hangos a [?]

részletek

Birk??z??s: ?–t??dik hely a World Combat Games-r?‘l

A nemzetk??zi ??s a magyar di??ksportsz??vets??g rendez??s??ben j??nius 16-21 k??z??tt ker??lt megrendez??sre az ISF Combat Games, ami a k??z??piskol??sok k??zd?‘sport vil??gbajnoks??ga. 18 orsz??gb??l 400 versenyz?‘ m??rheti ??ssze tud??s??t ezen a rangos vil??gversenyen. Szarvasr??l birk??z??sban T??th Patrik ??rdemelte ki a jogot, hogy r??szt vegyen a versenyen a serd??l?‘ v??logatott tagjak??nt. Patrik az 57 kg-os s??lycsoportban 5. [?]

részletek

Ny??ri z??por – L??vai Attila estje

Cs??t??rt??k??n este a Vers a v?­z f??l??tt tematikus program keret??ben L??vai Attila Szerelem akkordokra bontva c?­mmel els?‘ ??n??ll?? estj??nek lehetettek tan??i a sz??p sz??mban kil??togatott n??z?‘k. A h??zigazda a G??l Ferenc F?‘iskola mestertan??ra, B?­r?? Gyula, aki szem??lyes ??lm??nyeit mes??lte el a szerelemr?‘l. A c?­mb?‘l m??r sejteni lehetett, hogy zen??s est??nek lehet??nk r??szesei, de a szinopszis [?]

részletek

Pihen az ezerarc?? gyermekk??z??ss??g

Szerd??n d??lut??n b??cs??ztatta ??s z??rta be a 2018/2019-es tan??v??t a szlov??k ??ltal??nos iskola gyermek ??s pedag??gus k??z??ss??ge. Szalai Dorka 6.b ??s Somogyi M??t?? 6.a oszt??lyos tanul??k konfer??lt??k fel R??cz Lola ??s T??th Bence 2.a-s di??kok Dovidenia ??kola c?­m??, az iskol??t??l b??cs??z?? szlov??k nyelv?? vers??t. A megjelent sz??l?‘k ??s vend??gek el?‘tt Nyemcsok M??ty??sn?? igazgat??n?‘ olvasta fel [?]

részletek

Hirdetmény

Tisztelt Szarvasi Lakosok!
Felhívom a jogosultak figyelmét, hogy Szarvas Város Önkormányzata a 2018/2019-es tanév nyári szünetében ingyenes szünidei gyermekétkeztetést biztosít 2019. június 17. napjától 2019. augusztus 30. napjáig 53 (ötvenhárom) munkanapon keresztül.

részletek

elérhetőségek

SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5540 Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: +36 66/311-122
Fax: +36 66/311-704
E-mail: hivatal@szarvas.eu

TITKÁRSÁG

Tel: +36 66/311-490
Fax: +36 66/210-063
E-mail: hivatal@szarvas.eu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

5540 Szarvas, Petőfi u. 12.
Tel.: +36 20/539-4929, +36 20/484-6690
E-mail: kozteruletfelugyelo@szarvas.eu

Sürgősségi orvosi ügyelet

Munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502

Ügyeletes gyógyszertár

Név: Pingvin Patika
Telefon: 66-311-616
Nyitvatartas: 2019. január 12. 13:00 órától 2019. január 19. 13:00 óráig
Cím: 5540 Szarvas, Kossuth L. u. 21/a.

Ügyintézés


POLGÁRMESTER

Minden pénteken 8:00 - 12:00

JEGYZÕ

Minden kedden 8:00 - 12:00
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Minden hét első munkanapján
8:00 - 10:00

HIVATAL

Hétfõ: 8:00 - 12:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00 - 12:00

KORMÁNYABLAK

Hétfõ: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00

ÁNTSZ

Hétfõtõl csütörtökig:
9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Pénteken az ügyfélfogadás szünetel

Bannerek